Ustvarjalnost in medsebojna pomoč v dnevnem varstvu

Ustvarjalnost in medsebojna pomoč v dnevnem varstvu

V našem dnevnem varstvu smo vsak dan zelo ustvarjalni. Tokrat smo izdelovali vzglavnike, ki smo jih napolnili z ajdovimi luščinami. S tem smo krepili tudi senzorične sposobnosti (spoznavanje materialov, dotikanje luščin…).

Dejavnosti so vedno prilagojene uporabnikom, njihovim željam, potrebam in sposobnostim. Poleg preživljanja časa z različnimi aktivnosti, pa med sabo spletejo neverjetne vezi, veliko je medsebojne pomoči in podpore.

Dostopnost