Socialna služba

Kakovost življenja starostnika v institucionalnem varstvu je odvisna od ravnotežja med zadovoljevanjem osnovnih potreb in zagotavljanjem dobrih pogojev za kakovostno osebno življenje in medčloveško sožitje. Vsi zaposleni si s strokovnim in osebnim pristopom prizadevamo, da se stanovalci doma počutijo dobro in sprejeto.

V Domu starejših občanov Novo mesto si prizadevamo stanovalcu ponuditi obliko oskrbe, ki jo v danem trenutku potrebuje in mu pomaga pri vživljanju v novo okolje.

Novi stanovalec doma se ob sprejemu sreča s socialno delavko, ki mu pomaga, da iz svojih bogatih življenjskih izkušenj črpa moč za življenje v novem okolju.

Pri svojem delu socialni delavki stanovalcem doma svetujeta, jih vodita, zastopata, skrbita za njihovo socialno oskrbo ter jih ob tem obravnavata tako individualno kot skupinsko.

Najpomembnejši del strokovnega dela socialne službe je:

  • delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom,
  • delo socialne delavke ob sprejemu novega stanovalca,
  • pomoč novemu stanovalcu in njegovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje,
  • svetovalno delo pri reševanju stisk in težav stanovalcev,
  • svetovanje in urejanje pravic iz naslova zdravstvenega, socialnega in pokojninskega zavarovanja,
  • delo s svojci stanovalcev,
  • aktivnosti ob prenehanju bivanja stanovalca v domu,
  • uvajanje in vodenje prostovoljnega dela,
  • sodelovanje s strokovnimi službami znotraj doma in z drugimi strokovnimi organizacijami, posamezniki in društvi v širšem lokalnem okolju.

URADNE URE SOCIALNE SLUŽBE:

PONEDELJEK – OD 12. DO 14. URE

SREDA – OD 12. DO 14. URE

PETEK –  OD 8. DO 10. URE

Kontakt:  
Simona Grgovič
T: 07 371 99 29
M: 041 390 884
E-pošta: simona.grgovic@ssz-slo.si
 
Dostopnost