Zdravstvena nega in oskrba

Služba zdravstvene nege in oskrbe je največja enota v domu, ki kontinuirano izvaja oskrbo našega stanovalca, primerno njegovemu zdravstvenemu stanju, njegovim potrebam, željam in zmožnostim. S takim načinom dela želimo zadovoljiti njihove temeljne življenjske potrebe in ohranjati njihovo telesno in duševno dejavnost.

Službi stanovanjskega in negovalnega dela sta organizirani timsko, in sicer tako, da se zaposleni čim bolj neopazno vpletajo v vsakdanje življenje stanovalcev, hkrati pa so sposobni hitre, strokovne in učinkovite intervencije. Zdravstveno negovalne storitve in storitve oskrbe izvajamo 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Zdravstveno negovalni tim sestavljajo zdravstveni delavci (diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, medicinske sestre,  bolničarji-negovalci, fizioterapevti, delovni terapevti) in drugi strokovni sodelavci, ki skupaj določijo obliko in obseg pomoči glede na zdravstveno stanje posameznika, njegove potrebe in želje.

 

V okviru službe stanovanjskega dela je organiziran tudi oddelek za stanovalce obolele za demenco, na katerem je prostora za 59 stanovalcev. Tu živijo predvsem pokretni stanovalci. Dnevne aktivnosti na oddelku so prilagojene njihovim sposobnostim in potekajo pod strokovnim vodenjem. Dneve preživljajo v štirih gospodinjskih skupinah, ki delujejo kot prijetne družinice.

Ker je demenca bolezen, ki prizadene spomin, se trudimo z animacijo, izvajanjem spominskih vaj, računanjem, s telovadbo in skrbjo zase ohraniti sposobnosti, ki jih stanovalci še imajo.

 

Za zdravje in spremljanje zdravstvenega stanja skrbi zdravnica, ki jo zagotavlja Zdravstveni dom Novo mesto in pogodbeni zdravnik psihiater. Zdravnica je prisotna pet dni v tednu, psihiater pa dvakrat mesečno. Pokretni stanovalci se lahko naročijo na pregled pri sestri v ambulanti, težje pokretne pa obišče zdravnica v sobi. Za nujne primere prihaja v dom tudi zobozdravnik.

 

Ambulanta je odprta vsak dan od ponedeljka do petka, in sicer med 7. in 14. uro. Izven navedenega časa pa je na razpolago dežurna služba Zdravstvenega doma Novo mesto.

 

Zdravstveni delavci doma v sodelovanju z ekipo Zdravstvenega doma Novo mesto poskrbijo tudi za medicinsko tehnične pripomočke, pripomočke za inkontinenco ter zdravila.

 

Informacije v zvezi z zdravstvenim stanjem stanovalcev daje zdravnica vsak dan od 7. do 8. ure po telefonu ali osebno, informacije o splošnem počutju stanovalcev pa vodji služb ali medicinske sestre na oddelku.

 

Smo tudi učna baza za študente Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in dijake Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto. Med tednom tako prihaja v dom več skupin bodočih zdravstvenih delavcev.

Dostopnost