Dnevno varstvo

V Domu starejših občanov od februarja 2023 deluje Dnevni center Ajda, v katerem je prostora za 30
uporabnikov starejših od 65 let. Uporabnikom omogočamo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo ter organizirano prehrano. Tekom dneva so uporabniki vključeni v različne dejavnosti, ki so prilagojene njihovim željam, potrebam in sposobnostim. Uporabniki lahko dnevni center po predhodnem dogovoru obiščejo vsak delovnik od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro.
Za vključitev v dnevno varstvo je potrebno oddati vlogo za sprejem v institucionalno varstvo. Vloga za sprejem.
Storitev dnevnega varstva se obračuna po veljavnem ceniku.

Poglejte predstavitveno zloženko Dnevni center Ajda.

Kontakt Dnevni center Ajda:

M: 041 341 925
E-pošta: dc-ajda@ssz-slo.si

Kontakt za sprejem:

Simona Grgovič

T: 07 371 99 29     
M: 041 390 884
E-pošta: simona.grgovic@ssz-slo.si

Dostopnost