44
let izkušenj

O nas

Spoznajte nas

Dom starejših občanov Novo mesto leži ob potoku v prijetni dolinici na obrobju Novega mesta. Zgrajen je bil konec leta 1979. Januarja naslednjega leta so se vanj vselili prvi stanovalci. V poznejših letih je bil še nekajkrat dograjen in obnovljen. Danes nudi toplino doma 355 stanovalcem, za katere skrbi več kot 200 zaposlenih.

Dom ima zelo razgibano arhitekturo. V posameznih nadstropjih so oddelčne jedilnice in čajne kuhinje. Avla in glavna jedilnica v pritličju nudita možnost organizacije različnih dogodkov. Vsako leto organiziramo preko 100 različnih prireditev in srečanj. 

Za izboljšanje kakovosti bivanja naših stanovalcev vsakodnevno potekajo delovno terapevtske aktivnosti, tako v skupinah kot posamezno. Ob torkih poteka druženje šestih skupin za samopomoč.

Imamo tudi večnamenski klubski prostor, knjižnico pa našim stanovalcem ponujamo v drugačni, prijaznejši obliki. S knjižnimi policami so namreč opremljeni posamezni oddelki, s čimer omogočamo lažji dostop do knjig, samostojnejšo izbiro in pogostejše prebiranje stanovalcem ustrezne literature.

Željo po zadovoljevanju duhovnih potreb, miru, sprostitvi in trenutkih samote lahko stanovalci zadovoljijo v domski kapeli.

Stanovalce redno obiskujejo številni mlajši in starejši prostovoljci, ki jim na svoj način obogatijo življenje.

Stanovalci lahko ohranjajo stik z naravo, saj Dom obdaja lepo urejena okolica, ki nudi možnost za sprehode, posedanje v senci dreves, počitek in druženje.

Prijetno vzdušje domačnosti pričara domska domačija. Stik z živalmi pomeni stanovalcem sprostitev in ima tudi terapevtsko vrednost. Dvorišče domačije ponuja prostor za piknike, prireditve in srečanja s svojci. 

V okviru domačije je tudi vadbeno-sprostitveni kotiček. Na posebej prilagojenih pripomočkih imajo stanovalci možnost ohranjati in izboljševati svojo gibljivost, krepiti mišično moč in poskrbeti za svojo telesno kondicijo.

Poleg institucionalnega varstva nudimo pomoč tudi tistim, ki živijo v domačem okolju. V Domu starejših občanov Novo mesto izvajamo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu in socialni servis za upravičence iz občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Škocjan in Šmarješke Toplice, za kar imamo strokovno usposobljeno ekipo.

Zunanjim uporabnikom nudimo pranje in likanje perila, frizerske in šiviljske storitve, pedikuro, manikiro, fizioterapijo in delovno terapijo, ter storitve kuhinje.

OBVESTILA

Obvestila

Obvestilo o delovnem času Doma

Spoštovani svojci in obiskovalci Doma, obveščamo vas, da so obiski v notranjih prostorih Doma dovoljeni med 8. in 19. uro, pri čemer […]

Obvestila Prireditve

Obeležili smo 30. obletnico domske kapele

Danes je pri nas prav poseben dan saj obeležujemo 30. obletnico naše domske kapele. Ker duhovna oskrba našim stanovalcem veliko pomeni, smo […]

Obvestila Prireditve

Prejeli smo bronasto priznanje GZDBK za inovacijo 2024

12. junija 2024 smo v prostorih Hotela Šport na Otočcu v organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine prejeli bronasto priznanje na […]

Sprejem

Informacije o sprejemu

Do socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva so upravičeni državljani Republike Slovenije starejši od 65 let, ki zaradi starosti in drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo osebno pomoč, ali pa pomoč potrebujejo zaradi zmernih ali najzahtevnejših zdravstvenih težav.

Do institucionalnega varstva so upravičene tudi osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi demence ali sorodnih stanj potrebujejo osebno pomoč in nadzor.

Za informacije in oddajo prošnje za sprejem sta na voljo socialni delavki ob uradnih dnevih, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 14. ure.

Vloga in ostalo

Prošnjo za sprejem lahko vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec po pošti ali osebno v socialni službi doma. Prošnji je potrebno priložiti:

  • Mnenje o zdravstvenem stanju,
  • izjavo o doplačilu,
  • pooblastilo oz. odločbo o skrbništvu za poseben primer za zastopanje pri urejanju vseh zadev v zvezi z domsko oskrbo.

O sprejemu v dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Pri odločanju o sprejemu se upošteva:

  • Socialno in zdravstveno stanje prosilca,
  • čas vložene prošnje,
  • stalno prebivališče prosilca,
  • stalno prebivališče njegovih svojcev,
  • druge razloge, ki upravičujejo sprejem v dom.

Ob sprejemu je potrebno prinesti še:

  • Urejeno kartico zdravstvenega zavarovanja z dodatnim zavarovanjem,
  • veljavni osebni dokument.

Storitve

Vsakdo si zasluži kakovostne storitve

Instagram

Utrinki iz našega Instagrama

Dostopnost