Obrazci

Obrazci Doma starejših občanov Novo mesto

Prošnja za izvajanje storitve pomoči na domu v obliki socialne oskrbe na domu

Dodatek za pomoč in postrežbo

Pooblastilo zastopniku

Izjava o doplačilu

Mnenje o zdravstvenem stanju

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo

Dostopnost