Fizioterapija

Nedvomno je želja vsakega posameznika dobro telesno in duševno zdravje tudi v pozni starosti.

Fizioterapija v Domu starejših občanov Novo mesto je sestavni del rehabilitacije. Cilj njenega delovanja je izboljševati, vzdrževati in ohranjati psihično in fizično zdravje naših stanovalcev. Fizioterapevtski pristop pri rehabilitaciji starostnika je zelo specifičen. Starostnika pogosto spremlja več bolezni, ki se jim lahko pridružijo poškodbe. Pogosto pri starostniku opazimo tudi zmanjševanje življenjskega potenciala. S strokovnim delom in tenkočutnim pristopom skušamo doseči najvišje možne rezultate. Za vestno in strokovno opravljeno delo skrbita dve fizioterapevtki in fizioterapevt.

Fizioterapevtska obravnava poteka pretežno individualno, v prostorih fizioterapije, na oddelkih in v sobah stanovalcev. Skupinske obravnave pa so bolj rekreativnega značaja. Vsak dan v tednu poteka jutranja vadba v glavni jedilnici.

Vsakega stanovalca opremimo s primernim ortopedskim pripomočkom in ga usposobimo za upravljanje z njim.

V okolici Doma so lepo urejene sprehajalne poti, ki kar kličejo po krajših ali daljših sprehodih. V neposredni bližini pa je urejen tudi vadbeno-sprostitveni kotiček, ki nam omogoča vadbo tudi na bolj sproščen način.

Večino fizioterapevtskih storitev se izvaja na podlagi izdanih nalogov za izvajanje fizioterapije, ki jih izda zdravnik.

Samoplačniške storitve fizioterapije izvajamo po dogovoru, glede na zasedenost po veljavnem ceniku.

Kontakt:

T: 07 371 99 21

M: 031 377 656

e-mail: fizioterapija-nm@ssz-slo.si

 
 

Dostopnost