DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki zajema celostno obravnavo stanovalca na področju rehabilitacije.

Posamezniku omogoča lajšanje različnih bolezenskih stanj, z uporabo zanj pomembnih in smiselnih dejavnosti oz. aktivnosti, ki mu osmislijo življenje in dajejo osnovo za čim hitrejšo vključitev v novo bivalno okolje.

Delovni terapevt in stanovalec na osnovi individualnega pogovora skupaj poiščeta aktivnosti, ki bi stanovalcu omogočile najvišjo raven samostojnosti in mu zagotovile višjo kakovost življenja, kar pomembno vpliva na človekovo dostojanstvo in ga motivira za aktivno preživljanje življenja v domu.

Namen delovne terapije je obravnava čim večjega števila stanovalcev, z vključevanjem različnih terapevtskih pristopov in namenskih aktivnosti, na nivoju individualnega in skupinskega dela, ki jim omogočajo kakovostnejše življenje v obdobju starosti.

Namenske aktivnosti vključujemo na vseh področjih človekovega delovanja: skrb za sebe, delo in produktivnost, prosti čas.

Namenske aktivnosti delovne terapije so: 

 • dnevne aktivnosti,
 • aplikacija pripomočkov in adaptacija okolja,
 • gibalne aktivnosti,
 • možganska telovadba,
 • biosinhron terapija,
 • aktivnosti branja in pisanja,
 • terapija s pomočjo psa,
 • aktivnosti s pomočjo živali,
 • motorično kognitivne aktivnosti,
 • spominske aktivnosti,
 • gospodinjske aktivnosti,
 • računalniške aktivnosti,
 • literarne aktivnosti,
 • ustvarjalne aktivnosti,
 • aktivnosti s skupino stanovalcev prizadetih po kapi,
 • socializacijske aktivnosti in
 • prostočasne aktivnosti.

Delovnoterapevtsko obravnavo izvajajo tri delovne terapevtke.

Na željo stanovalcev opravljamo delovnoterapevtske storitve tudi kot samoplačniško storitev po veljavnem ceniku.

Kontakt:

Petra Mihalič 

T: 07 371 99 51         

M: 041 888 335

E-pošta: petra.mihalic@ssz-slo.si

@2022 DSO Novo mesto | Vse pravice pridržane

Dostopnost