Promocija poklicev v dolgotrajni oskrbi

Promocija poklicev v dolgotrajni oskrbi

Z Univerzo v Novem mestu, Fakulteto za zdravstvene vede smo sodelovali v projektu Promocija poklicev v dolgotrajni oskrbi.

V projektu naslavljajo ključni družbeni problem povečevanja potreb po kadru za izvajanje dolgotrajne oskrbe (DO) v Sloveniji. Brez ustreznega števila kakovostno usposobljenega kadra se bo dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev DO zmanjševala, obremenjenost zaposlenih pa še povečevala, kar bo pomenilo dodatno tveganje za zapuščanje skrbstvenih poklicev. Navedeno opozarja na nujnost vzpostavitve kakovostnih delovnih okolij v DO, ustreznega nagrajevanja zaposlenih, pa tudi na nujnost strateško načrtovane kontinuirane promocije poklicev na področju DO ter dvig prepoznavnosti vloge teh poklicev, kakor tudi njihovega ugleda.

V tem okviru smo omogočili in organizacijsko sodelovali pri izvedbi snemanja videoposnetkov. Namen videoposnetkov je prikaz različnih vlog, zaposlitev, dela in aktivnosti v Domu za starejše za ustvarjanje realističnega pogleda na delo, ki se ga izvaja.

Vabljeni k ogledu promocijskega videa.

ZAPOSLENI:

Dominik Hudoklin, animator: https://youtu.be/k9IMApZd0VQ

Tina Vovko, varuhinja: https://youtu.be/4_XvaJnzUVo

Breda Cetina, dipl. med. sestra: https://youtu.be/qHd5dyEQsqg

Marjan Zupančič, bolničar negovalec: https://youtu.be/4XVZqg3zgT0

Gorazd Matko, zdravstveni tehnik: https://youtu.be/nZKKN44lCfI

Simona Grgovič, socialna delavka: https://youtu.be/38bRqglI6xk

Alenka Avbar in Erika Klopčar, šivilji: https://youtu.be/uI_46pblhNA

Jana Krnc, kuharica: https://youtu.be/S1Oht-eAPCM

STANOVALCI:

Silvester Oblak, stanovalec: https://youtu.be/FO2D9UNROIU

Majda Heningman, stanovalka: https://youtu.be/OVKcu6fC2Io

Olga Slanc, stanovalka: https://youtu.be/2WMd4mI0fdk

Več o projektu je na voljo na spletni strani Univerze v Novem mestu, Fakultete za zdravstvene vede: https://fzv.uni-nm.si/raziskovanje/programi_in_projekti/crp_2022_promocija_poklicev_v_dolgotrajni_oskrbi/

Dostopnost