15. junij – Evropski dan paliativne oskrbe

15. junij – Evropski dan paliativne oskrbe

Evropsko združenje za paliativno oskrbo EAPC je 15. junij razglasilo za evropski dan paliativne oskrbe, s čimer želi ozaveščati o pomenu paliativne oskrbe, ki ji tudi v našem Domu namenjamo veliko pomena.

Paliativna oskrba je človekova pravica, namenjena ljudem vseh starosti in v vseh fazah bolezni, ne le ob zaključku življenja. Aktivna, celostna obravnava kroničnega, neozdravljivega bolnika pa upošteva telesne, duhovne in psihosocialne potrebe ljudi z neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih. Cilj paliativne oskrbe je preprečevati bolečine in trpljenje, ki ga je mogoče preprečiti in do zaključka zagotavljati kolikor je mogoče visoko kakovost življenja. Po smrti pa nudi podporo svojcem bolnika v obdobju žalovanja.

V Domu dajemo velik pomen paliativni oskrbi (izvajamo izobraževanja glede bolečine, astipacije, pripravljene imamo paliativne načrte in tako dalje). Pred kratkim smo organizirali tudi predavanje na temo paliativne oskrbe za svojce in obiskovalce Doma, ki ga je izvedla Vanja Rajšelj, vodja ZNO za stanovanjski del, ki je poudarila, da je pomemben vsak stik s stanovalcem, da se jim res približaš (npr. skupno postavljanje božične smrekice). Človeka je potrebno jemati kot celoto, in da smo človek človeku (tako duhovno, duševno kot telesno), da znamo človeku prisluhniti, in da se v trpljenju najde smisel. Zavedamo se, kako pomembno je razumeti, da se ljudje, ki pridejo živeti v Dom, poslovijo od življenja, ki ga poznajo (stanovanja, hiše, svojcev). Zato nikoli ne moremo reči, da vemo, kako je nekomu ali kako se počuti, temveč je bolje, da molčimo in samo smo tam za njih. Pomembno se je namreč zavedati, da molčimo takrat, ko nam je najlepše ali najhujše. Kakovost našega življenja pa se meri po odnosih, ki jih imamo, tudi v odnosu do samega sebe. Kot je še poudarila naša Vanja, se je pomembno zavedati, da se umetnost življenja začne takrat, ko se zavemo njegove končnosti, zato dajmo življenje vsakemu dnevu in bodimo hvaležni za tisto, kar imamo.

Za nas, zaposlene v Domu, je pomembno, da spoštujemo življenje drugega. Zavedamo se pomena naravnanosti k stanovalcem in tudi svojcem (v smislu, kaj oni želijo, da dajemo njihove potrebe v ospredje), ter da se slednje vedno vključuje. Kot ozaveščamo preko predavanj, je v prvi vrsti bolečina najpogostejša spremljevalka bolnikov zato je pomembno, da se jo obravnava in spremlja. Sledijo slabost, bruhanje in zaprtje, ki je zelo moteče za bolnike, zato je pomembno, da se s tem ukvarjamo. Ko se prepozna terminalna faza/zadnja faza (motnje zavesti, hudih krvavitev, težav z dihanjem, ter motnje požiranja), je pomembno, da pustimo posege in se ukvarjamo samo z zdravstveno nego. Dodaten pomen paliativni oskrbi in nadgrajevanjem izobraževanj zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo pri oskrbi neozdravljivo bolnih, dodatno podkrepi podatek, da se od 90% pričakovanih smrti, jih 60 % zgodi v ustanovah.

Z načrtovanim delovanjem paliative tako dvigujemo kakovost življenja in bivanja v domovih, radi pa se povezujemo tudi z lokalno skupnostjo, kjer sta najbolj aktivna Slovensko društvo Hospic in paliativni tim Splošne bolnišnice Novo mesto.

Več informacij lahko najdete na:

https://www.sb-nm.si/ambulanta-za-paliativno-oskrbo

https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/medijsko-sredisce/novice/novica/prvi-evropski-dan-paliativne-oskrbe-s-sloganom-en-glas-ena-vizija-vecina-bolnikov-z-neozdravljivo-boleznijo-si-zeli-umreti-v-domacem-okolju-in-ob-strokovni-podpori-paliativna-oskrba-jim-to-lahko-omogoci

Dostopnost