SPREMEMBA GLEDE DOSTOPA DO DSO V ČASU ZAPORE ŠMIHELSKE CESTE

SPREMEMBA GLEDE DOSTOPA DO DSO V ČASU ZAPORE ŠMIHELSKE CESTE

Z izvajalcem del KOP Brežice smo se dogovorili, da bo v času napovedane zapore Šmihelske ceste omogočen

dostop do DSO, in sicer:

predvidoma od 5. 4. do 6. 4. iz smeri pokopališča in

predvidoma od 7. 4. do 8. 4. iz smeri križišča Smrečnikove in Šmihelske ceste.
Prosimo, da v tem času tudi sami spremljate označbe na cesti.
Še vedno pa priporočamo parkiranje pri pokopališču.

Lep pozdrav

Vodstvo doma

Novo mesto, 1. 4. 2022

Dostopnost