Dvig varnostne kulture v našem Domu

Dvig varnostne kulture v našem Domu

V skladu z našimi prizadevanji za zagotavljanje čimbolj kvalitetnega in varnega okolja za bivanje naših stanovalcev in delovanje naših zaposlenih, smo prepoznali pomembnost dviga nivoja varnosti v naši ustanovi.

Tako smo se odločili, da z letošnjim letom sklenemo sodelovanje z Gasilsko-reševalnim centrom Novo mesto, ki bdi nad požarno preventivo zavoda in prevzema naloge tudi s področja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih.

Odslej gasilci za objekt izvajajo tudi tehnično požarno varovanje, kar pomeni, da se alarmi sistema za odkrivanje in javljanje požara prenašajo direktno na gasilsko enoto. V primeru izrednega dogodka se po protokolu v prvih minutah vzpostavi komunikacija z receptorji Doma, ki preverijo situacijo, nato pa sledi odziv gasilske enote za ogled na terenu. Na ogled izvozi skupina gasilcev z gasilskim vozilom z dostopnim časom štirih minut. V kolikor je potrebno posredovanje na terenu, se odziv prelevi v intervencijo in vključi dodatne sile za posredovanje in obvladovanje situacije.

Posledično smo v DSO Novo mesto dali večji poudarek tudi praktičnemu usposabljanju zaposlenih imenovanih kot odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki bi ukrepali ob izrednem dogodku. Usposabljanje bodo izvedli gasilci na naši lokaciji s simulatorjem za gašenje začetnih požarov z gasilniki in hidranti. Usposabljanje bomo periodično obnavljali vsaka tri leta.

Zaradi zagotavljanja višjega nivoja preventive, svojce obveščamo, da bo prisotnost gasilcev v Domu bolj pogosta. S tem bodo gasilci tudi bolje spoznali naš objekt, kar ima pomemben doprinos k uspešnemu posredovanju ob izrednemu dogodku.

Odslej imajo tudi naši zaposleni možnost hitrejšega alarmiranja in s tem hitrejšega prihoda interventov na lokacijo za obvladovanje nevarne situacije.

Ekipo zaposlenih usposabljamo tudi za temeljne postopke oživljanja, saj se zavedamo ključnega pomena, ki ga imajo prve minute posredovanja. Zdravstveni dom Novo mesto nam je podaril prenosni avtomatski defibrilator za hitro posredovanje v primeru srčnega zastoja do prihoda reševalcev, za kar smo jim zelo hvaležni. Stremeli pa bomo k temu, da se za temeljne postopke oživljanja usposobi vse zaposlene. Urejamo tudi opremo za skupinsko zaščito, v prihodnosti pa bomo v skladu z novo zakonodajo s tehničnimi pripomočki prilagodili objekt za lažjo uporabo stanovalcev in dodali opremo za hitro evakuacijo.

Dostopnost