26.11.2020

26.11.2020

Spoštovani,

sporočamo, da se v domu stanje počasi umirja. Po zadnjem testiranju so bile odkrite okužbe še pri petih stanovalcih in petih sodelavcih. Vzpodbudno je, da smo že konec prejšnjega tedna iz rdeče cone preselili prvih sedem stanovalcev nazaj v svoje sobe. S postopnimi ozdravitvami stanovalcev tako oblikujemo bele cone, kjer bomo v kratkem omogočili tudi obiske svojcev. Načrtujemo, da bo do konca tedna število prebolelih stanovalcev v beli coni okoli 80. Dobro je tudi to, da se je že 30 sodelavcev, ki so preboleli okužbo, vrnilo na delo. Še vedno se srečujemo z velikimi kadrovskimi težavami, vendar jih s pomočjo prostovoljcev, študentov, mentoric ŠC Novo mesto in bivših zaposlenih premagujemo.

Prejeli smo nekatera vprašanja in  pripombe, da se v javnosti nismo dovolj pogosto pojavljali in natančno razlagali našo situacijo. Poudarjamo, da smo se usmerili na reševanje problematike in je  zato bila naša skrb namenjena predvsem na stanovalce. Trudili smo se, da smo svojce o bistvenih spremembah stanja sproti obveščali.  Obenem pa smo na njihovo željo omogočali tudi obiske znotraj rdeče cone. Na spletni strani smo objavljali podatke o testiranjih, redno pa smo se odzivali tudi na vsa medijska vprašanja. Nekateri svojci izražajo svoje nestrinjanje s tem, da ne objavljamo števila uporabnikov pomoči na domu in  števila socialnih oskrbovalcev, pri katerih je bila ugotovljena okužba. Pojasnjujemo, da ne razpolagamo z nobenimi podatki o zdravstvenem stanju naših uporabnikov na terenu, kar je bistvena razlika od domskega varstva. Zato lahko na naši spletni strani objavljamo samo podatke o številu potrjenih primerov s Covid-19 v domu. V objavi števila pozitivnih primerov pri testiranju zaposlenih pa so zajeti vsi naši zaposleni in ne le zdravstveni delavci.

V prvem valu, ko v okolju še ni bilo tako velikega števila okužb, smo s strokovnostjo in doslednostjo izvajanja ukrepov kot eden redkih domov, kljub zaznanemu enemu primeru pri zaposleni, ostali brez širitve okužbe med stanovalci. V drugem valu pa ob nenadnem izbruhu okužb v domu na štirih različnih  lokacijah na enkrat, tega tudi zaradi že velike razširjenosti virusa v okolju, kljub enaki skrbi in doslednosti, nismo mogli preprečiti. Zelo pozorni smo tudi pri izvajanju storitev Pomoč družini na domu. Na terenu so morajo zaposleni prilagajati in pri tem obenem upoštevati vse strokovne smernice za preprečevanje okužb, kar pri vsakem uporabniku predstavlja izziv.

Poudarjamo, da smo tako kot v prvem valu epidemije, tudi ob pojavu okužb v domu konec oktobra, postopali odgovorno in strokovno. Predvsem smo vse svoje moči usmerili v reševanje nastale situacije znotraj doma. Imamo lastno strokovno ekipo, ki je bila ves čas, posebno pa še v času, ko se srečujemo z okužbo v domu, v tesni navezi z NIJZ oz. epidemiologinjo, koordinacijsko skupino, ki jo je imenovalo MZ in katere član je bila tudi zdravnica v domski ambulanti, nadalje z MZ in MDDSZ, novomeško bolnico in zdravstvenim domom ter NLZOH, ki so naše brise vedno prednostno obravnavali.  Ob pojavu okužbe so bili vsi lokalni zavodi in organizacije vključeni v informiranje in nekateri tudi v pomoč. Takoj nam je pomoč ponudila MO Novo mesto in CZ Novo mesto. Pomagali so nam pri zagotovitvi prostorov za rdečo cono in izpraznjenju le-teh. Nadvse smo bili veseli in hvaležni RK Novo mesto, ki je takoj ponudil pomoč dvanajstih in nato še petih prostovoljcev. Predvsem je njihova pomoč dobrodošla pri razvozu kosil na domove, v domu pa se vključujejo v različne aktivnosti na oddelkih (pa tudi v pralnici in kuhinji), zelo dragocen pa je njihov prispevek pri vzpostavljanju stikov med stanovalci in svojci. Javilo se je tudi več prostovoljcev direktno na dom. Pomoč so nam ponudili tudi prostovoljci iz Evangelijske cerkve in Karitasa. Pomagajo nam prostovoljke iz ŠC Novo mesto -tri mentorice srednje zdravstvene šole. Na lastno željo je vse stanovalce obiskal tudi šmihelski župnik. Vsem smo neizmerno hvaležni.

Še enkrat poudarjamo, da smo vse postopke v domu vodili v skladu s priporočili in navodili stroke. Tudi organizacija belih con terja tehten premislek ter strokovno in organizacijsko zahtevno načrtovanje.

Še vedno skladno z navodili epidemiologinje testiramo zaposlene. Tako smo ravno v teh dneh testirali zaposlene v beli coni, kjer bivajo dementni stanovalci in pri njih do sedaj še nismo zabeležili okužbe. Včeraj so nam sporočili, da je pozitivna ena zaposlena na tem oddelku, ki je povsem brez simptomov. Skladno z navodilom epidemiologinje bomo tudi na tem oddelku organizirali sivo cono.

Po mnenju strokovnjakov ravnamo skladno z vsemi priporočili.

Vsi se neizmerno trudimo za urejanje razmer, vendar žal, kljub stroki, predanosti in marljivemu delu vseh nas, virus ubira svojo pot. Kar nekaj zaposlenih se je znašlo v hudi stiski. Kolikor nam je čas dopuščal, smo ga namenili tudi pogovoru, ki nam je v mnogih situacijah pomagal, da nismo obupali. Zaposlenim smo v času, ko je bilo najtežje, s pomočjo MZ nudili tudi psihološko svetovanje.

Hudo nam je za vse stanovalce, ki niso zmogli boja z virusom in so nas zapustili. Tudi ob tej priložnosti vsem svojcem, prijateljem in znancem izrekamo iskreno sožalje.

Ne znamo vam povedati, kako zelo si želimo, da stanovalcem in zaposlenim ne bi bilo potrebno doživljati takšnih izolacij. Naše poslanstvo, naša vizija, naš slogan je »Skupaj je bolje«. Nikakor ni naš namen ovirati obiskov, nasprotno, komaj čakamo, da lahko odpremo vrata na stežaj in zaživimo kot nekoč. Verjemite pa nam, da obojega hkrati, preprečevanja okužb tako zelo nalezljivega virusa in omogočanje sproščenega življenja znotraj doma, ni moč zagotavljati. Se pa bomo po najboljših močeh potrudili, da se stvari čimprej obrnejo na bolje.

Hvala vsem, ki nam stojite ob strani in nas bodrite.

Vodstvo doma

Dostopnost