Želimo postati ambasadorji medkulturnega dialoga

Želimo postati ambasadorji medkulturnega dialoga

Eno izmed naših osnovnih vodil je, da je vsak človek socialno in kulturno bitje. Ker v širšem okolju manjka podpore tujcem, smo skupaj s partnerjema – Društvom za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto in Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Novo mesto – razvili inovacijski pristop vključevanja tujcev v naše delovne procese. Naša inovativnost se kaže predvsem v tem, da končni cilj ni samo zaposlitev, temveč jih z različnimi aktivnostmi celostno opolnomočiti tako na delovnem mestu, kot doma, v prostem času, kar pripomore k večji učinkovitosti na delovnem mestu in skrbi, da delavec v Novem mestu tudi ostane.

DRPD Novo mesto in OZRK Novo mesto sta nevladni organizaciji, ki v Novem mestu (in širši regiji) edini izvajata celovite integracijske programe z najvišjimi referencami, in kamor se večina tujcev ob prihodu v naše okolje najprej obrne po pomoč. V programe obeh organizacij je na letni ravni vključenih cca. 500 priseljencev (ekonomskih migrantov in beguncev).


Strokovni ekipi obeh organizacij na podlagi več kot 30 let izkušenj izvajata program, ki celovito odgovarja na izzive, s katerimi se spopadajo tujci v našem okolju. Nudita psihosocialno pomoč, prilagojeno učenje jezika, informacije o možnostih zaposlitve in nastanitve, pomoč pri urejanju dokumentacij, združitvi družine, aktivnosti za vključevanje v družbo, podporo vsem članom družine ipd. Program poteka »tukaj in zdaj« – tukaj, kjer živijo, in takoj, ko pomoč potrebujejo.

V DSO Novo mesto tujcem na podlagi aktivnega sodelovanja z DRPD in OZRK nudimo možnost zaposlitve. Hkrati pa sami izvajamo dodatne ukrepe za njihovo hitrejše in uspešnejše vključevanje:
• uvajanje novozaposlenih v procese dela z mentorstvom,
• možnost razbremenilnega pogovora za vse zaposlene,
• osnovne informacije o Domu nudimo v slovenskem, angleškem in hrvaško-bosanskem jeziku,
• aktivno reševanje stanovanjskega vprašanja,
• dodatni tečaj slovenskega jezika (tedensko v manjših skupinah, v času delovnika; brezplačen 40-urni začetni in še 110-urni nadaljevalni tečaj slovenščine, po katerem lahko opravljajo izpit iz slovenskega jezika),
• sprotno tolmačenje (v angleškem, španskem, bosansko-hrvaškem jeziku, deloma tudi v albanskem), v kolikor ga potrebujejo (npr. pri varstvu pri delu),
• povezovanje kolektiva, kot so denimo mesečne kuhinje sveta v izvedbi naše kuhinje,
• možnosti internih izobraževanj za vse zaposlene (tudi na njihovo pobudo).

Naš končni cilj namreč ni zgolj zaposlitev, ampak tudi ohranitev dobrega delavca, kar pozitivno vpliva tudi na stanovalce Doma. K temu pripomore delovanje omenjenih nevladnih organizacij, ki brezplačno skrbita za integracijo celotne družine delavca tudi v njihovem prostem času, česar druge organizacije ne nudijo (na trgu so denimo plačljivi jezikovni tečaji ipd.).

Z našimi inovativnimi pristopi so tako tujci aktivno vključeni tako v delovne procese kot v prostočasne aktivnosti, prejemajo vso potrebno podporo in ne zapuščajo delovnih mest. Opažamo namreč, da so tujci, ki smo jih v DSO Novo mesto zaposlili in opolnomočili z omenjenimi aktivnostmi, bolj zadovoljni in s tem bolj učinkoviti ter predani na delovnem mestu. Vsi zaposleni (tako tuji kot dosedanji člani kolektiva) se povezujejo in si pomagajo, saj v Domu veliko delamo na ozaveščanju, komuniciranju in medsebojni podpori. Kar je izjemnega pomena za končne uporabnike, tj. stanovalce našega Doma.
Tovrsten način delovanja pripomore tudi k temu, da je v lokalni skupnosti več zadovoljnih ljudi, ki se med sabo povezujejo, si pomagajo in bogatijo vsak dan.

Tako DRPD Novo mesto kot OZRK Novo mesto se iskreno zahvaljujemo za plodno sodelovanje ter njihovo vsakdanje delo in požrtvovalnost.

Dostopnost