Sestanek Sveta stanovalcev DSO Novo mesto

Sestanek Sveta stanovalcev DSO Novo mesto

Danes se je sestal Svet stanovalcev z zaposlenimi v našem Domu. Na srečanju so lahko podali nove pobude in predloge, ter razpravljali o tekočih delih in aktivnostih v Domu.

V našem Domu deluje Svet stanovalcev z 11 člani, stanovalci Doma, za dobo štirih let.

Naloge Sveta stanovalcev obsegajo obravnavo vprašanj, ki so povezana z življenjem v Domu ter posredovanje pobud in predlogov organom Doma. Predsednica Sveta stanovalcev je gospa Olga Slanc.

Dostopnost