Pohvale študentov zdravstvene nege

Pohvale študentov zdravstvene nege

Martina Ranova, študentka Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede

Med kliničnim usposabljanjem v Domu starejših občanov Novo mesto sem imela priložnost poglobiti svoje razumevanje prakse in razvijati veščine, ki jih ni mogoče pridobiti iz učbenikov. Najpomembnejši vidik je bil neposreden stik s stanovalci in spoprijemanje z njihovimi zdravstvenimi izzivi. Usposabljanje mi je omogočilo sodelovanje z drugimi strokovnimi službami, od katerih sem lahko prevzela veliko znanja in s tem nadgradila svojega dosedanjega, predvsem pa razvila še več empatije, komunikacije in nege.

Hvala zaposlenim v Domu starejših občanov Novo mesto.

Ana Klančar, študentka Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede

Spomnim se svojega prvega stika s kliničnim usposabljanjem, zdaj pred že petimi leti, slednji pa je bil prvi ravno v Domu starejših občanov Novo mesto. Lahko zapišem, da sem za to izkušnjo prav tam izredno vesela, predvsem zaradi osnovnega znanja izvajanja praktičnega dela zdravstvene nege bolnika, ki sem ga tam pridobila, usvojila. Izpostavljam tudi naklonjenost vseh zaposlenih, predvsem vodij različnih delov doma ter nesebično pomoč in pripravljenost pomagati, kadar koli sem omenjeno potrebovala. Tamkajšnje okolje, predvsem stanovalci in osebni stik z njimi ter njihove življenjske izkušnje, ki so jih nekateri delili z menoj, njihovega zadovoljstva, hvaležnosti in sreče, nenazadnje pa tudi volje do življenja, kljub starosti in onemoglosti večine, se spomnim še danes. Če kaj, sem prav tam dodatno razvila svojo empatičnost, prisluh in pomoč drugim po svojih najboljših močeh, vse bolj pa zdaj kot že usposobljena medicinska sestra razumem tudi globino dotika, ki do izraza najbolj pride ob boleči in približujočem se koncu življenja. Hvaležna za izkušnjo in pridobljeno znanje.

Matic Ponikvar, študent Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede

V času opravljanja prakse v DSO NM, sem pridobil hitrejši način že osvojenega znanja, saj je oddelek, na katerem sem delal, velik. Zato sem se moral priučiti, kako hitro, a kljub temu kakovostno, opraviti delo. Z oskrbovanci sem imel lep odnos, sprejeli so me kot enega od zaposlenih. Radi so me videli in radi so se pogovarjali ter občasno smo tudi kaj zapeli. Zaposleni se mi zdijo korektni in strokovni. Dejali so, da jim je lepo delati z mano in bi bili veseli, če bi me lahko obdržali v timu. Ob koncu prakse sem dobil pohvale tudi s strani delovne terapevtke, češ da že dolgo niso videli tako prijaznega, ustrežljivega in zagnanega študenta. Dejali so, da morajo pohvaliti celotno generacijo, ki je opravljala klinično usposabljanje v šolskem letu 2022/2023. V času kliničnega usposabljanja sem pridobil nova poznanstva in boljši občutek za empatijo. Všeč mi je bilo, da nam je na izmeno pripadal brezplačen topel obrok. Za urnik se ni bilo težko dogovoriti, saj so bili razumevajoči, glede na vzporedne obveznosti na faksu, saj sem klinično usposabljanje opravljal v času izpitnega obdobja.

Dostopnost