Otvoritev prostorov za rehabilitacijo

Otvoritev prostorov za rehabilitacijo

V sredo, 8. 6. 2022, smo v Domu starejših občanov Novo mesto predali namenu nove prostore za rehabilitacijo, ki smo jih pridobili s preureditvijo dela podstrešja doma.

S prenovo podstrešja smo pridobili nekaj več kot 540 m² novih prostorov za rehabilitacijo stanovalcev – za delovno terapijo in fizioterapijo. Skupna kvadratura vseh starih prostorov za ta namen, ki so bili na različnih delih doma, je znašala le okoli 150 m². Pridobili smo tri prostore za fizioterapijo in en večji prostor za delovno terapijo. Nove prostore smo delno opremili s pripomočki in napravami, ki smo jih za terapevtske namene že uporabljali, delno pa smo nabavili tudi nove. V skladu s planom je bila investicija financirana iz sredstev poslovnega izida zadnjih treh let, sredstev amortizacije in donacij. Celotna vrednost investicij je znašala 633.000 €.

Že dalj časa smo v domu zaznavali veliko potrebo po prostoru, ki bi bil namenjen posebnim oblikam sproščanja stanovalcev. In tem našim željam je prisluhnila naša pokroviteljica Krka, tovarna zdravil. Z njeno pomočjo smo naredili posebno sprostitveno terapevtsko sobo in jo opremili po konceptu snoezelen, ki temelji na sproščenem zaznavanju v prijetnem ambientu.

Sobo smo poimenovali Krkina sprostitvena soba.

Za dostop do novih prostorov smo zgradili tudi novo dvigalo, za katerega je denar prispevala sedaj žal že pokojna stanovalka, dobrotnica Ana Recelj Gole. Gospa se je veselila novih prostorov za rehabilitacijo in takoj ponudila denar za dvigalo, ki nam je v finančni konstrukciji investicije še manjkal. Žal otvoritve ni dočakala, smo pa dvigalo v njen spomin poimenovali Anino dvigalo.

Skupna vrednost obeh donacij Krke in gospe Ane Recelj Gole predstavlja 11% celotne investicije. Do obeh donatoric čutimo iskreno hvaležnost.

Dostopnost