Aktivnosti Skupin starih ljudi za samopomoč

Aktivnosti Skupin starih ljudi za samopomoč

V našem Domu že vrsto let delujejo 𝑺𝒌𝒖𝒑𝒊𝒏𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒉 𝒍𝒋𝒖𝒅𝒊 𝒛𝒂 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄̌. Dolgoletni prostovoljci Medgeneracijskega društva Žarek skupaj s socialnimi delavkami vodijo 7 skupin za samopomoč, ki navadno ob torkih potekajo na posameznih oddelkih. V skupinah prostovoljci vodijo pogovore o vsakdanjem življenju, pa tudi o spominih, ki jih ohranjajo naši stanovalci.

Prva skupina je s svojim delovanjem začela v aprilu leta 1993. Skupina, ki se je poimenovala »Pod Gorjanci« deluje še danes. V istem letu sta se ob prizadevanju prostovoljcev in zaposlenih v domu, rodili še dve novi skupini – v mesecu maju skupina »Julija« in v decembru skupina »Vijolica«. V letu 1995 je nastala skupina »Marjetica«, leta 1999 pa sta nastali še skupini »Kresnička« in »Mavrica«. Septembra 2021 pa smo ustanovili skupino »Vrtnica«.

V skupinah poteka proces zadovoljevanja nematerialnih potreb po temeljnem medčloveškem odnosu, doživljanju smisla starosti in povezanosti generacij.

Delovanje skupin je izrednega pomena, saj:

 • manjšajo osamljenost ljudi,
 • zmanjšujejo socialne stiske,
 • razvijajo samopomoč, solidarnost in medsebojno pomoč,
 • utrjujejo in širijo socialno mrežo,
 • ohranjajo psihofizično aktivnost,
 • omogočajo lažje sprejemanje lastne starosti in priprava na starost,
 • spodbujajo prostovoljno delo,
 • vzpodbujajo medgeneracijsko povezovanje in solidarnost,
 • povezujejo strokovne službe javnega sektorja z nevladnim sektorjem,
 • omogočajo prepletanje profesionalnega in prostovoljnega dela,
 • preprečujejo poklicno izgorelost voditeljev skupin – strokovnih delavcev.

Stanovalci lahko tako z drugimi delijo svoje misli in izkušnje, izvedo pa marsikaj zanimivega in koristnega. Skupine predstavljajo odlično priložnost za širjenje mreže prijateljev, kjer se čuti pripadnost drug drugemu, medsebojno spoštovanje, zaupanje in dobri odnosi. Srečanja potekajo v sproščenem vzdušju in varnem okolju, kar spodbuja ustvarjalnost, dobro voljo, smeh in radovednost.

Enkrat mesečno (navadno ob sredah) v vsakem nadstropju potekajo tudi 𝒑𝒐𝒈𝒐𝒗𝒐𝒓𝒏𝒆 𝒖𝒓𝒊𝒄𝒆, ki jih vodi prostovoljka ga. Mateja.

Dostopnost